Home

Welkom op de pagina van de ouderraad! 


Ouders verwachten meer van hun school dan alleen maar kennisoverdracht. Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een optimale opvoeding van de kinderen te komen.
Het is één van de belangrijkste taken van de ouderraad om ervoor te zorgen dat de ouders van de school informatie krijgen over het schoolgebeuren en de schoolgebonden opvoedingsthema's.


Onze missie 
De ouderraad speelt een belangrijke rol in de contacten tussen de school en de ouders. Niet alleen kunnen er vragen over bepaalde voornemens of beslissingen worden gesteld, maar vooral het actief meewerken aan het schoolgebeuren staat centraal. Zo kunnen de ouders de school helpen bij het uitvoeren van haar pedagogische taak.

INFORMEREN
het bevorderen van de communicatie tussen school en ouders.

ONTMOETEN
de betrokkenheid van de ouders in het schoolgebeuren stimuleren om het opvoedingswelzijn van de kinderen te verbeteren.

ONDERSTEUNEN
de school helpen door het organiseren van allerlei initiatieven en projecten.


Hoe werkt de ouderraad? 
De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Tijdens die vergaderingen bespreken we diverse onderwerpen die verband houden met de school, de kinderen en de ouders. Dit zijn onderwerpen die aangebracht worden door de leden van de ouderraad en door de school, maar ook door ouders!

De bijeenkomsten van de ouderraad zijn er ook om diverse activiteiten voor te bereiden, al dan niet in samenwerking met de school of andere partijen. We helpen uiteraard ook graag een handje bij de activiteiten van de school zelf.
Met de opbrengst van die activiteiten springt de ouderraad de school waar nodig financieel bij. Ook diverse schoolprojecten krijgen onze steun.
De vergaderingen starten telkens om 20.00 in de klas van Juf Isabelle (3A), 1e verdiep van de lagere school en staan open voor iedereen.


De ouderraad: voor u, maar vooral met u! 
Zin gekregen om deel uit te maken van de ouderraad? Of wilt u eens een vergadering bijwonen? Misschien wilt u graag meehelpen bij een van onze activiteiten? Allemaal goede redenen om van u te laten horen! Het kan heel eenvoudig!


Volgende vergaderingen

  • dinsdag 24 september 2019
  • dinsdag 26 november 2019
  • donderdag 13 februari 2020
  • dinsdag 12 mei 2020

Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit een kernteam van minimaal 4 personen (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester).
Het kernteam bereidt de hierbovengenoemde vergaderingen voor, coördineert de activiteiten en vertegenwoordigt de ouders bij alle instanties die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. Ouders die bepaalde onderwerpen ter sprake willen brengen op de ouderraad kunnen dit doen via een van de leden van het kernteam of via het e-mailadres van de ouderraad:
ouderraad.lagereschoolmaterdei@gmail.com 

Dagelijks bestuur 2019-2020
Marie-Noëlle de Behault (4A, 4B, 6A)

Karin Montague (3A, 4A, 6A)

Liesbeth Dierckx (3A, 3B, 5A)

Laurence Servais (5B)

Nathalie Wecks (1B,3A)


Vertegenwoordigers vanuit de school 
Peter Janssens, directeur
Plus: een of twee leerkrachten (wisselend)

Verantwoordelijke Kiss & Ride: Diane Kraft (4B)

Klasafgevaardigden

1A Mevr. Rosier

1B

Mr. Schouls en mevr. Weckx

2A

Mevr. Mignot

2B

Mevr. De Schepper

3A

Mr. Van Torre en mvr. Bossut

3B

Mvr. Joway en mvr. Walckiers

4A

Merv. De Bruyn

4B

Mevr. Rigo

5A

Mr. Coppieters

5B

Mevr. Van Pelt

6A

Mevr. Van Geest

6B

Mr. Corbeel

Huisreglement 
Download hier het huishoudelijk reglement.

Agenda & verslagen ouderraad 
Ouders kunnen steeds vragen op de agenda plaatsen door zich rechtstreeks te wenden tot een van de leden van de ouderraad of via een e-mail gericht aan de ouderraad:
ouderraad.lagereschoolmaterdei@gmail.com
Vermeld wel naam en tel.nr. zodanig dat we u kunnen contacteren voor eventueel verdere informatie.  


Kiss & Ride - een zaak van iedereen! 
De kiss & ride zorgt eerst en vooral voor een veilige aankomst van uw kinderen op school. Ouders kunnen hun kinderen vlot afzetten zonder een parkeerplaats te hoeven zoeken, een tijdbesparing in de vaak hectische ochtendrush. Hoe meer kinderen gebruik maken van het Kiss & Ride systeem, hoe vlotter de school bereikbaar wordt voor ouders met nog heel jonge kinderen (met name kleuters). Ook voor de buurtbewoners betekent dit een heel belangrijke ontlasting van de tijdelijke verkeersoverlast.
Sinds de start van de Kiss & Ride enkele jaren geleden, zien we het gebruik  in stijgende lijn toenemen. Om elke ouder te sensibiliseren voor de Kiss & Ride zone heeft de ouderraad beslist op elk een van u beroep te doen.

Elke klas zal over het hele schooljaar gespreid ÉÉN KEER de Kiss & Ride bemannen van 8u20 tot 8u40. De organisatie gebeurt via de klasafgevaardigden van elke klas, beginnende in september met de hoogste klassen.
De klasafgevaardigde van elke klas zal een lijst opstellen met de data waarop de klas verantwoordelijk is. Het betreft blokken van ongeveer 3 weken, i.e. 15 dagen. Met gemiddeld 24 kinderen per klas, zou het toch haalbaar moeten zijn om elke ochtend 1 ouder te kunnen mobiliseren. Doordat we reeds bij de start van het schooljaar de bezettingslijsten zullen opstellen, kan elke ouder ruimschoots op voorhand zijn agenda plannen.
We doen een warme oproep op de medewerking van iedereen. Als iedereen een klein beetje betrokkenheid toont, dan kunnen we het verdere succes van de Kiss & Ride verzekeren! We danken jullie alvast!


Verdeling Kiss & Ride weken schooljaar 2019-2020

6A

02/09/2019 tot en met 20/09/2019

6B

23/09/2019 tot en met 11/10/2019

5A

14/10/2019 tot en met 08/11/2019

5B

12/11/2019 tot en met 29/11/2019

4A

02/12/2019 tot en met 20/12/2019

4B

06/01/2020 tot en met 24/01/2020

3A

27/01/2020 tot en met 14/02/2020

3B

17/02/2020 tot en met 13/03/2020

2A

16/03/2020 tot en met 03/04/2020

2B

20/04/2020 tot en met 08/05/2020

1A

11/05/2020 tot en met 29/05/2020

1B

02/06/2020 tot en met 19/06/2020

Leden ouderraad

22/06/2020 tot en met 30/06/2020

Nuttige links 
VCOV
Het VCOV is de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen; de ouderkoepel van het vrije onderwijs. De VCOV vertegenwoordigt alle ouders en de ouderverenigingen van de scholen van het Katholieke net in Vlaanderen. Op de website www.vcov.be kan veel praktische informatie teruggevonden worden. Door zich te registreren op de website krijg je toegang tot pedagogische tips en materiaal, maar ook informatie over intreressante voordrachten, vb. Veilig internet voor kinderen, motiveren om te leren, huiswerk begeleiden, ...  De maandelijkse nieuwsbrieven 'Ouderwijs' en 'Ouderlink' informeren over de voordrachtdata, nieuwigheden op de website, boeken om te winnen, etc. 

Klasse voor ouders
Nog een tip is de email-nieuwsbrief van Klasse voor Ouders (www.klasse.be) die uitgaat van het Vlaams Ministerie van Onderwijs, met veel pedagogische tips & tricks voor ouders.

Verkeersouders 
Verkeersouders zijn vrijwilligers die ijveren voor de verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van leerlingen. We zeggen verkeersouder, maar eigenlijk bedoelen we iedereen die zich inzet om de school en de leerkrachten wat te helpen: oma's, opa's, buren, tantes, nonkels of andere vrijwilligers. Indien u zich registreert op de website www.verkeersouders.be ontvangt u een gratis startpakket met onder andere het fluohesje ‘Verkeersouder’ en een informatiebrochure. Op die manier ben je steeds herkenbaar (zeker als u de K&R-zone bemant!)

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.
Email: ouderraad.lagereschoolmaterdei@gmail.com
Facebook: Ouderraad GVLS Mater Dei
https://www.facebook.com/groups/1931008300461077/
(Deze facebookgroep is enkel bestemd voor alle huidige ouders van de Lagere School Mater Dei.)

© Materdei 2009 | webdesign: kikker design