Home

Beste ouders,


Onze school is belangrijk! Dit is niet enkel voor alle kinderen zo, maar ook voor u, ouders.
Daarom wil de ouderraad van de Mater Dei Kleuterschool ervoor zorgen dat alle ouders dichter bij het schoolgebeuren kunnen worden betrokken. 
We zijn er niet alleen om u te informeren over de geplande activiteiten, maar zijn ook een klankbord voor en spreekbuis van de ouders. De raad doet namelijk haar werk namens alle ouders. 
Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen, opmerkingen of voorstellen heeft over het schoolgebeuren of een handje wenst toe te steken op een van de door ons georganiseerde activiteiten.
We wensen u en uw kleuters een boeiend en leerrijk schooljaar toe, om zo als mens verder te groeien.

Namens de ouderraad,
Vi Nguyen
Voorzitter

De ouderraad bestaat uit een dynamische groep ouders die op vrijwillige basis mee wil praten, denken, plannen en meewerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings- en onderwijsgebeuren op onze school. 


De ouderraad vormt een schakel tussen de ouders en de school. 
Tevens wil de raad een financieel steentje bijdragen. De opbrengsten van diverse acties (kennismakingsavond, handdoekenverkoop, Cameleon-actie, Creacorner-actie, Delhaize-actie, paasactie…) maken extra projecten voor de school mogelijk.
Daarenboven werken we adviserend naar de schoolraad toe. Een afgevaardigde van de ouderraad zetelt in de schoolraad. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we de school nog beter kunnen maken voor onze kinderen.


Ons schoolkrantje “het Eekhoorntje” weerspiegelt wat zich dagelijks afspeelt in het boeiende wereldje van onze kleuters. De inzet van een flinke groep ouders-redactieleden staat borg voor de continuïteit van dit schoolkrantje. “Het Eekhoorntje” verschijnt 3x/jaar.
Op deze pagina willen we de werking van onze ouderraad beter toelichten. U kan hier terecht voor info over de werking van de ouderraad en de komende activiteiten.


Op het onderstaande emailadres kan u ons bereiken: ouderraadKS@materdei-spw.be 

Wie zijn we?
Hoewel u waarschijnlijk weet wie deel uitmaakt van de ouderraad, wens ik u het team toch nog even voor te stellen:

Dagelijks bestuur 
Voorzitter
Vi Nguyen (1KB) 
Ondervoorzitter
Juliette Mahieu (2KB)
Secretaris
Nathalie Weckx (2KA)
Penningmeester
Vanessa Debruyn (TK)

Leden
Cristina Bautista (1KB)
Kathleen Beaujean (1KB, 3KA)
Nathalie Blasson (1KA, 3KB)
Brigitte Boonen (3KB)
Claire Braun (3KA)
Sylvie Claeyssens (1KB)
Fabienne Coppieters (2KA)
Guy Danau (3KA)
Marco de Radzitzky (2KA)
Catherine d’Oultremont (2KB)
Laurence Janssens-Haulait (3KB)
Ana Sofia Kramer (1KB)
Martijn Kramer (1KB)
Hélène Lagasse (3KB)
Vincent Mesdom (1KB)
Laure Nickmans (TK, 2KB)
Alexia Rosier (2KA)
Paul Schouls (1KB, 2KA)
Tatiana Simonart (TK, 3KB)
Antoinette van Hecke (2KB)
Freya van Schaik (3KB)
Katrien van den Hove (1KA)

Werking

De ouderraad bestaat uit de klasafgevaardigden en alle andere vrijwillige ouders waarvan de kleuters ingeschreven zijn in de kleuterschool. In de ouderraad zetelen eveneens de directie en afgevaardigden van de leerkrachten.

De ouderraad vergadert 3 maal per schooljaar, gezellig rond een glas en een hapje. Deze starten telkens om 20u in de leraarskamer van de kleuterschool.
De vergaderingen staan open voor iedereen.

Data vergaderingen Schooljaar 2017-2018


Donderdag 25 januari 2018
Donderdag 26 april 2018
Het dagelijks bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester) bereidt de hierbovenvermelde vergaderingen voor. Zij coördineert de activiteiten en vertegenwoordigt de ouders bij alle instanties die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. 

Agenda & Verslagen Ouderraad


Ouders kunnen steeds aandachtspunten of onderwerpen op de agenda plaatsen door zich rechtstreeks te wenden tot een van de leden van de ouderraad of via een email aan de voorzitter van de ouderraad, ouderraadKS@materdei-spw.be.Vermeld wel naam en telefoonnummer zodat we U kunnen contacteren voor eventueel verdere informatie. U kan eveneens het verslag opvragen via hetzelfde email-adres.

© Materdei 2009 | webdesign: kikker design